Festiwal w Noworosyjsku (Rosja)

12 września 2019 roku w Noworosyjsku za wsparciem Administracji miasta oraz Centrum Kultur Narodowych odbył się XXIX Festiwal kultur narodowych, w którym czynny udział wzięło Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” (organizacja członkowska Związku Organizacji Polskich „Jedność”). Podstawowym celem uczestnictwa w Festiwalu społeczności polskiej stało się zaznajomienie mieszkańców oraz gości miasta Noworosyjska i Wybrzeża Czarnomorskiego z tradycjami narodowymi, dziedzictwem kulturowym i układem życia Polaków, zamieszkałych na Południu Federacji Rosyjskiej. Swój kunszt wykazały polonijne zespoły artystyczne „Marzenia Czarnomorskie” oraz „Piosenka Polska”. W toku spotkania członków PCNK „Jedność” z merem Noworosyjska I. A. Diaczenką poruszono kwestie bieżącej działalności wspólnoty oraz plany na przyszłość. Prezes Filii w Noworosyjsku Polskiego Narodowo-Kulturalnego Centrum „Jedność” Jerzy Bal dostał list dziękczynny za zachowanie tradycji kulturowych oraz umocnienie stosunków międzyetnicznych.

Borys Kamiński