Dzień fotografa vol Extra UPD!

część pierwsza.

część druga.

Stanisław Karpionok. Zasłużony dla kultury polskiej. Współpracuje i kieruje w Gazecie Petersburskiej od 1998 roku. Wychowanek  SKO „Polonia.Tłumacz języka polskiego. Kronikarz życia polonijnego w Petersburgu. Fotografią zajmuje  się od lat. Wyróżnia tematykę środowiska miejskiego. Jest członkiem grupy Sankt Petersburg.

Kirill Sirotiuk. Od 7. roku życia w środowisku polonijnym. Babcia –  pani Walentyna Perkowska Gnatyszyna – znany działacz polonijny i animator kultury polskiej. Kiriłł zajmuje się reportażem. Z niezwykłym dynamizmem i odwagą. Jak przystało na rockowego didżeja.
UPDATED!

Waldemar Zdrojewski urodził się w 1963 roku w Łodzi. 

Absolwent Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Studium Form Fotograficznych przy Fotoklubie Rzeczpospolitej. Wykładowca fotografii w Laboratorium Reportażu oraz na studiach dziennych magisterskich z zakresu dokumentalistyki w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor szeregu wystaw: „Wszędzie nigdzie”, „Bazarowo”, „Moja Tarczyńska”, „Ludzie miejsca klimaty”, „Dzień po…”. Założyciel Galerii Obserwacja.

Jest w stałym kontakcie z GP (mamy  szereg pomysłów). Dzięki  uprzejmości Artysty wykorzystaliśmy petersburskie zdjęcie na okładce naszego pisma.

Surowe spojrzenie na rzeczywistość, fascynacja  sprawami  konkretnego człowieka,egzystencjalizm…

Teresa Konopielko