Czy polski Petersburg literacki?

            Ukazała się XIV pozycja  z serii “Polonica Petropolitana”, zainicjowana  w 2001 roku przez ówczesnego dyrektora powstającego Instytutu Polskiego w Petersburgu dr. Hieronima Gralę.

            Intrygujący tytuł: „Polski Petersburg literacki. Od Niemcewicza do Mrożka” zachęca czytelnika do zapoznania się z treścią.

            We wstępie do wydania – autor Ewa Ziółkowska (wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”) – zadaje pytanie: ”Petersburg jako źródło inspiracji dla polskich prozaików i poetów?”

            Pisze: ”Niniejsza publikacja jest próbą, dalece niekompletną, zarysowania związków z Petersburgiem dwudziestu jeden pisarzy,od Juliana Ursyna Niemcewicza poprzez romantyków zesłańców, następnie przedstawicieli „koterii petersburskiej”, po Witkacego, Antoniego Słonimskiego i Sławomira Mrożka”.

            Tytuł serii zobowiązuje  do szerszego spojrzenia na polską literaturę inspirowaną przez „magiczne miasto”. Krótkie noty o 21 polskich autorach w dwujęzycznych wersjach (przekład na język rosyjski  dr Weronika Bielajewa-Sawczuk) są  zachętą sięgnięcia  do historii literatury polskiej i rosyjskiej, do usytuowania twórców w  szerszym kontekście historycznym.

            Z pewnością czytelnik poszuka wiedzy o „koterii petersburskiej” i zastanowi się, czym w serii został podyktowany wybór prezentowanych postaci literackich. Czy sama nieraz formalna ich obecność w Petersburgu jest już „polskim Petersburgiem literackim”?

            XIV seria ‘Polonika Petropolitana’  jest kolejnym akcentem w budowaniu obrazu „polskiego Petersburga” i z całą pewnością tylko namiastką wymagajacą  zgłębienia i szerszego komentarza literaturoznawczego.

XIV seria  Polonica Petropolitana”

 pod redakcją

Tadeusza Nowakowskiego

 została sfinansowana ze środków Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu

Marzec 2018, Petersburg                                                            Teresa Konopielko