Coraz bliżej oficjalnego odrodzenia Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu

W dniu 10 lutego 2019 roku na terenie parafii św. Stanisława nastąpiło kolejne posiedzenie grupy inicjatywnej w sprawie odrodzenia Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu. Właściwie już to nastąpiło, gdyż został przez uczestniczących w posiedzeniu sporządzony protokół o powołaniu stowarzyszenia, co w świetle rosyjskiego prawa stanowi o jej powołaniu. Prezesem stowarzyszenia Polskiej Macierzy Szkolnej została wybrana na okres dwóch lat Władysława Pawłowska, która na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zakończyła studia medyczne w Białymstoku. Została ona upoważniona przez zarząd do oficjalnej rejestracji organizacji i jej statutu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rosyjskiej Federacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  

Ks. Krzysztof Pożarski
Historyczne zdjęcia wykonała p. Teresa Konopielko