Kategoria: Wywiady

Uwielbiany przez studentów wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, już od czwartej klasy podstawówki wiedział, że zostanie polonistą. Początkowo miał zajmować się literaturą staropolską, lecz na studiach zakochał się w teorii literatury i właśnie ta pasja zaowocowała jego obecnymi zainteresowaniami naukowymi, związanymi

Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego stosunkowo niedawno pojawił się nowy kierunek – Teksty kultury. Dr Majkowski momentalnie zyskał na nim miano „uwielbianego przez studentów” wykładowcy i nie chodzi tu wyłącznie o jego urok osobisty. Sam mówi o sobie, że „zajmuje

Justyna Wąsik urodziła się w Polsce, ukończyła Politechnikę Gdańską, studiowała filologię rosyjską. W 2010 roku została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej. Studiowała w Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. Jest absolwentką Akademii Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu, aktorka w

Halina Zgółkowa (właściwie: Halina Maria Bułczyńska-Zgółka) jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Od 1999 roku kieruje stworzonym przez siebie Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa. Prywatnie jest żoną profesora Tadeusza Zgółki, matką dwojga muzyków oraz babcią czworga wnucząt. Jest

Wywiad z arcybiskupem seniorem archidiecezji gnieźnieńskiej Henrykiem Muszyńskim, prymasem Polski w latach 2009–2010. Jego Ekscelencja był przewodniczącym grupy roboczej ze strony polskiej, która przygotowywała wspólne Przesłania do Narodów Polski i Rosji. Wiem, że Ekscelencja jest znakomitym badaczem Biblii… Jestem z