Kategoria: Polonia

Nowy długoterminowy projekt „Polski Petersburg” realizowany w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej zainaugurował kolejne sobotnie i niedzielne spotkanie, tym razem z wielkim artystą Kazimierzem Malewiczem.W Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu  znajduje się największa kolekcja jego prac. Najbardziej znana praca  – „Czarny kwadrat”.

List Sekretarza Stanu z Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego do uczestników uroczystości pogrzebowych śp. Wiesławy Sawinowej. Żegnając dziś przyjaciela Polski i Federacji Rosyjskiej, śp. Wiesławę Sawinową, składam wyrazy głębokiego współczucia Jej Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom oraz całemu środowisku polonijnemu w Federacji

„Jak nikt inny na zawszezapisałeś się w naszych sercach,i wciąż będziesz przy nasz Twoją miłością, Twoja troską, Twoim oddaniem….” Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 7 stycznia 2021 roku w wieku 73 lat odeszła do Pana zasłużona działaczka ruchu polonijnego

Odeszła współzałożycielka pierwszej oficjalnie zarejestrowanej organizacji polonijnej w Rosji 7 stycznia w dzień Prawosławnego Bożego Narodzenia umarła Nasza (polska i petersburska) Pani Wiesława Sawinowa z domu Marciniak. Wstrząśnięci tragiczną wiadomością składamy Córce Weronice z Rodziną, polskiej Rodzinie i bliskim głębokie

Jedna z najjaśniejszych postaci Poloniiw Sankt Petersburgu Odeszła od nas Pani Wiesława Sawinowa, jedna z najjaśniejszych postaci Polonii w Sankt Petersburgu. Była osobą niezwykle ciepłą, przyjazną ludziom, mądrą, pełną taktu i zrozumienia dla ludzkich kłopotów oraz trudności. Miała ogromne doświadczenie