Kategoria: Polacy w Rosji

10 lutego 2020 roku w siedzibie KG RP w Sankt Petersburgu odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy pierwszej deportacji Polaków w głąb ZSRR. Czytane były wspomnienia zesłanych Polaków, recytowana poezja patriotyczna i śpiewane patriotyczne pieśni. Uroczystość prowadziła prezes Kongresu

29 listopada 2019 roku w Nalczyku (Kabardo-Bałkaria) odbyło się posiedzenie Rady ds. Stosunków Międzynarodowościowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. W swoim wystąpieniu Prezes Kongresu Polaków w Rosji poruszyła ważne dla rosyjskiej Polonii kwestie, m. in.  nauczania języka ojczystego w szkołach, szkolenia

17-20 października 2019 roku w Krasnodarze Związek Organizacji Polskich „Jedność” przeprowadzał Dni Kultury Polskiej na cześć 25-lecia Polskiego Narodowo-Kulturalnego Centrum „Jedność”. Program obejmował XIV Międzynarodową konferencję naukową „Polacy w Rosji”, IX Festiwal Zespołów Polonijnych Rosji i naradę prezesów organizacji polonijnych.

W okresie 8-12 listopada w Tiumeniu i Jałutorowsku odbyły się zorganizowane przez ROS “TOCOiKP ”“LATARNIK” i dofinansowane przez Senat RP przy pomocy Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Dni Kultury Polskiej. Uroczystości zawierały szereg imprez, a mianowicie Msze Św., występy koncertowe, wycieczki po

Drodzy Państwo! W okresie 8-12 listopada w Tiumeniu I Jałutorowsku odbędą się Dni Kultury Polskiej. Uroczystości zawierają szereg imprez, przedstawionych niżej w programie. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w imprezach każdego dnia! I proszę chętnych wyjechać do Jałutorowska w dniu

Koncert Discantus

W dniu 22.10. chór „Discantus” pod kierownictwem Sławomira Bronka wystąpił w Petersburgu, w kościele św. Stanisława. Piękna muzyka religijna, niezwykły nastrój skupienia i melodyjności. Nieskazitelna praca wykonawcza. Młode prężne głosy. Warto było być, tym bardziej, że Chór uświetnił UROCZYSTOŚCI KU