Kategoria: Polacy w Rosji

Nowy długoterminowy projekt „Polski Petersburg” realizowany w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej zainaugurował kolejne sobotnie i niedzielne spotkanie, tym razem z Nikołajem Przewalskim – geografem, generałem, badaczem Azji Środkowej i Wschodniej, członkiem honorowym Petersburskiej Akademii Nauk. Przewalski należał do rodu szlacheckiego

Kolejne zajęcia w ramach programu Polskiej Macierzy Szkolnej były wypełnione atmosfera Wielkiej Nocy. Zajęcia z historii, języka polskiego, kultury Polski były poświęcone  najważniejszemu świętu chrześcijańskiemu – Zmartwychwstaniu.. Podczas zajęć plastycznych  wykorzystano wzory pochodzące z regionu lubelskiego. Kolorystyka tego regionu wyróżnia

Światowy Dzień Teatru obchodzony jest corocznie na całym świecie 27 marca. Święto to tradycyjnie odbywa się pod hasłem: „Teatr jako środek wzajemnego zrozumienia i umocnienia porozumienia między narodami”. (W ramach  długoterminowego programu „Polski Petersburg” po raz pierwszy). W Petersburgu znajduje

Długoterminowy projekt „Polski Petersburg” realizowany w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej zaprezentował spotkanie z Marią Szymanowską, znaną  polską kompozytorką i  pianistką. Maria Szymanowska po raz pierwszy przybyła do Petersburga w marcu 1822 roku i  swoją grą podbiła publiczność . Pierwsze występy

Nowy długoterminowy projekt „Polski Petersburg” realizowany w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej zainaugurował kolejne sobotnie i niedzielne spotkanie, tym razem ze znanym inżynierem – Stanisławem Kierbedziem. W 1842 Stanisław Kierbedź wystąpił z pomysłem zbudowania mostu żelaznego na Newie. Przedsięwzięcie było ryzykowne

Nowy długoterminowy projekt „Polski Petersburg” realizowany w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej zainaugurował kolejne sobotnie i niedzielne spotkanie, tym razem z wielkim artystą Kazimierzem Malewiczem.W Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu  znajduje się największa kolekcja jego prac. Najbardziej znana praca  – „Czarny kwadrat”.