Kategoria: nr 183,184,185 (1, 2, 3/2016)

Redakcja Gazety Petersburskiej wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Polonia” w Sankt Petersburgu składa najserdeczniejsze podziękowania Rektoratowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałowi Filologii Polskiej, Instytutowi Filologii Rosyjskiej UAM, Wielkopolskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Stowarzyszeniu Polska-Wschód, Konsulowi Generalnemu RP w Sankt Petersburgu

Na przełomie lutego i marca 1972 roku do Leningradu przybył niepozorny pan. Był nim pierwszy wicekonsul Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Stanisław Mońka. Od jego przyjazdu datuje się wznowienie działalności polskiej misji konsularnej w

Petersburskie świętowanie Dnia Niepodległości poprzedzono kilkoma imprezami organizowanymi przez środowiska polonijne i Konsulat Generalny RP. Z inicjatywy placówki spotkali się w dniu 12 listopada przewodniczący polonijnych organizacji z północno-zachodniego regionu Rosji: Archangielska, Kotłasu, Pietrozawodzka, Wołogdy, Gazety Petersburskiej. Konsul Generalny RP