Kategoria: nr 180,181,182 (10,11,12/2015)

czyli jaka diecezja czy też instytucja kościelna mogłaby wznowić proces beatyfikacyjny Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka zapoczątkowany w Rzymie w 1952 roku? W dniu 17 lutego 2016 roku przypada 90. rocznica śmierci abp. Jana Cieplaka. W związku z tym w

Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo

Jeden z pierwszych najaktywniejszych członków petersburskiego ruchu polonijnego. Urodzony we wsi Świliszki gminy Rzeszańskiej rejonu Wileńskiego Litewskiej SRR 20 listopada 1948 roku (w metryce zapisano 20 grudnia). Z wyróżnieniem ukończył Mazuryską Szkołę Ośmioletnią z polskim językiem wykładowym. Następnie z wyróżnieniem

Moja przygoda z Petersburgiem zaczęła się w styczniu 1996. Namówieni przez poznańskie rusycystki (Teresę Konopielko i Grażynę Waliszewską) polecieliśmy we trójkę, aby tworzyć Radę Języka Polskiego dla Północnozachodniej Rosji. Dokładniej chodziło o Petersburski Okręg Konsularny. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej pracowicie

Несколько лет служения архиепископа Иоанна в советской России составляют самый яркий и драматичный период биографии Владыки. В эти годы проявились его значительные организаторские, административные способности и, в тоже время, духовная сила и незаурядное личное мужество. С 6 августа 1914 по