Kategoria: Historia

Daty marcowe

1 marca: 1810 — urodził się Frederyk Chopin, wybitny kompozytor. 1902 — urodził się Jan Wyka, poeta, pisarz. 1935 — urodził się Ernest Bryll, pisarz. 2 marca: 1333 — zmarł Władysław Łokietek, król Polski. 1887 –urodził się Józef Kreutzinger, kartograf.

Takie epitafium było umieszczone na postumencie prawosławnego krzyża na cmentarzu obozowym w Strzałkowie – Łężcu. Obóz jeniecki i internowanych funkcjonował z kilku miesięczną przerwą w latach 1914 do 1921. Zorganizowany został na ziemiach zajętych przez Prusaków tuż za kordonem i

„W antrejce na ryczce stały pyry w tytce…” tak rozpoczyna się najprawdopodobniej najpopularniejsza poznańska rymowanka. Z pozoru wydawać by się mogło, że została ona napisana w zupełnie obcym i niezrozumiałym języku. Ile w tym prawdy? Niewiele, bo te zaskakujące słowa

1 września 2009 r. mija 70. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Kampania ta rozpoczęła II wojnę światową. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą

Daty wrześniowe

1 września: 1705 — ustanowienie orderu Orła Białego. 1870 — urodziła się Stefania Sempołowska, działaczka społeczna i pedagog. 1939 — 70. rocznica agresji hitlerowskiej na Polskę. 2 września: 1621 — bitwa pod Chocimiem.1848 — zmarł Jakub Falkowski, pedagog, pijar. 1911 —

Zburzmy niewidoczny mur!

Prawda o Katyniu i jego ofiarach nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego i pozostać tajemnicą na wieki. Dziś poznał ją cały świat a pamięć o jego tragicznych losach już na zawsze zostanie wpisana do kart międzynarodowej historii. Obojętnie, czy sprawcami

  „…Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne, a głównie o to chodzi, aby go nie zmarnować…” Maria Skłodowska-Curie   Na wielu zdjęciach widzimy uczoną w laboratoriach, przy przyrządach naukowych, w gronie wybitnych postaci

ZŁOTY MA 85 LAT

85 lat temu dzięki słynnej reformie ówczesnego ministra finansów Władysława Grabskiego w obiegu pojawiła się nowa waluta – złoty, zastąpiła polskie marki. Nowa waluta została oparta na parytecie złota, wartość 1 złotego ustalono na równoważną 0,1687 grama złota. Ówczesny złoty