Kategoria: Historia

Życiorys

W 2016 roku do redakcji Gazety Petersburskiej  dzięki uprzejmości  Polki zamieszkałej w Łodzi dotarł pamiętnik pani  Marii Bielaninej z domu Wasiak urodzonej w 1915 r.Leningradzie i i zamieszkałęj przy nabrzeżu rzeki  Fontanki.  Mamy nadzieję, że odnajdziemy bliskich znajomych lub krewnych

Redakcja naukowa: Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Zbigniew Kaźmierczyk Choć mogłoby się wydawać, że tematyka związków Adama Mickiewicza z Rosjanami jest już wyeksploatowana, to zawartość prezentowanej monografii i jej interdyscyplinarny charakter wyraźnie temu przeczą. Przygotowane w nowatorskim ujęciu badawczym kolejne rozdziały

25 stycznia 2016 roku stał się kolejną ważną datą w historii Polaków w Petersburgu. Odszedł niezwykły człowiek, Kapłan – ks. Edmund Kapturkiewicz Na początku lat 90. ubiegłego wieku po obecności biskupa Dąbrowskiego na I Zjeździe Polaków ZSRR w ówczesnym Leningradzie

25 stycznia – wspominamy Światosława Świackiego – wspaniałego tłumacza, aktywnego w życiu polonijnym miasta, przedstawiciela twórczych środowisk miasta. Światosław  Świacki  – Ambasador Polszczyzny (Wspomnienia dla Gazety Petersburskiej – o losie, o dziadku generale Pawle Świackim, o życiu…) Святослав Свяцкий О

W Polsce Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, a jego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger (zm. 1985). W roku 1966 również „Express

ONI byli pierwsi Od lewej w centrum: Śp. Profesor Rajmund Piotrowski – Prezes SKO „Polonia”, śp. biskup Jerzy Dąbrowski Od lewej: Ksenia Piotrowska, śp.Alicja Dzeń, Teresa Konopielko (założycielka)Wiesława Sawinowa ( założycielka), Liliana Bondarenko, Jadwiga Szymańska, Walentyna Białkowska, Małgorzata Zalewska, śp,Lech