Kategoria: Historia

11 listopada przypada Święto Odzyskania Niepodległości upamiętniające odzyskanie przez Polskę suwerenności w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto ustanowiono w 1937, zniesiono po ośmiu latach, by przywrócić je w 1989 roku. Cóż lepiej może uświęcić taką datę jak nie

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju. Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.] Petersburskie wypominki 2 listopada. Dzień Zaduszny. Wspominamy tych, którzy odeszli: aktywnych  członków petersburskiego ruchu polonijnego, stojących  na warcie polskości –

Tradycyjny wyjazd na cmentarz ofiar represji stalinowskich „Lewaszowskie Pustkowie” k. Petersburga, na którym zostało pochowanych w braterskich mogiłach ok. 40 tys. osób (w tym wiele tysięcy Polaków) w latach represji 1937/38 odbył się po południu w dniu 1 listopada 2019

Z niedawnej wyprawy do Petersburga1 przywiozłem kilka książek. Albumowym formatem, złotymi literami wytłoczonymi na twardej malachitowej okładce, czytelną czcionką, ładnymi graficznymi przerywnikami, licznymi ilustracjami i przykładami muzycznymi wyróżnia się Metoda Leszetyckiego autorstwa Siergieja Malcewa, pianisty, profesora tamtejszego konserwatorium. Książka ta,

Kościół katolicki wspomina 2 listopada wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest