Kategoria: Aktualności

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy zatem fragmenty tekstów opublikowanych ponad 100 lat temu w popularnym wówczas „Kalendarzu Legionów Polskich na Rok Pański 1915”. Teksty w nim zawarte oddają atmosferę tamtych lat

5 grudnia minie 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, polityka, męża stanu, naczelnika państwa. Przyszedł na świat we wniesionym przez matkę w posagu majątku Zułów, położonym około 60 km na północny wschód od Wilna. Miejsce to jest dziś własnością Związku Polaków na Litwie,

5 listopada w trakcie gali „Ambasador Polszczyzny” w Katowicach miał wygłosić laudację na cześć głównego laureata, którym został polski pisarz i publicysta Jacek Bocheński. Gazeta Petersburska była zaproszona na tę uroczystość. Przed kilkoma laty wręczano statuetkę Ambasadora Polszczyzny śp. Światosławowi

Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie przyznał księdzu Krzysztofowi Pożarskiemu, proboszczowi parafii św. Stanisława w Sankt Petersburgu Nagrodę Honorową „Świadek Historii”.  Jest to już III edycja nagrody dla osób i

Oprócz wyjątkowych dekoracji, które Eduard Koczergin stworzył dla wielu spektakli w Rosji i za granicą, na uwagę zasługują także książki artysty, zawierające jego teatralne i osobiste wspomnienia. Między innymi w książce „Ochrzczeni krzyżami”, która w Polsce ukazała się w 2017 roku w tłumaczeniu Magdałeny Hornung, opowiada