Archiwum autora: Stanisław Karpionok

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy zatem fragmenty tekstów opublikowanych ponad 100 lat temu w popularnym wówczas „Kalendarzu Legionów Polskich na Rok Pański 1915”. Teksty w nim zawarte oddają atmosferę tamtych lat

5 grudnia minie 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, polityka, męża stanu, naczelnika państwa. Przyszedł na świat we wniesionym przez matkę w posagu majątku Zułów, położonym około 60 km na północny wschód od Wilna. Miejsce to jest dziś własnością Związku Polaków na Litwie,

Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie przyznał księdzu Krzysztofowi Pożarskiemu, proboszczowi parafii św. Stanisława w Sankt Petersburgu Nagrodę Honorową „Świadek Historii”.  Jest to już III edycja nagrody dla osób i

Ostatnie pożegnanie. Niedopowiedziane słowa. Tamara Pietkiewicz. Odchodzą najlepsi ludzie… Święci na tej ziemi. Ogromna  to strata – odeszła osoba ze świata  najwyższych wartości! Tamara Pietkiewicz – połączenie intelektu, talentu, wrażliwości, mądrości i siły wewnętrznej wynikającej z przekonania, iż nawet nie mając

Rozmowa śp. p. Światosława Świackiego ze znaną aktorką, literatem, autorką wstrząsającej książki „Życie – bucik nie od pary”, wybitną postacią w życiu kulturalnym miasta. Na ile silną musi być głęboko zakorzenioną i organiczną Wiara życia w Człowieku – BYĆ! I

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej upamiętniającej rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski życzy wszystkim nauczycielom polonijnym na całym świecie nieprzemijającej pasji kształcenia naszych Rodaków i rozwijania własnych umiejętności tak, aby stawali się mistrzami i

11-12 października 2017 roku w Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie  odbyła się VI konferencja nauczycieli języka polskiego. Projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Ambasadę RP w Federacji Rosyjskiej,