Archiwum autora: Jadwiga Anders

Bałtycka Gwiazda jest jedną z prestiżowych nagród przyznawaną osobom, które wniosły istotny wkład w zacieśnianie więzi kulturowych między państwami nadbałtyckimi. Ustanowiona została w 2004 roku przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Związek Twórców Teatralnych FR i Komitet ds Kultury Petersburga. W

Państwowa Akademia Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu, założona w 1779 roku jest najstarszą i najsłynniejszą uczelnią wyższą kształcącą kadry dla rosyjskiego teatru. W tej prestiżowej uczelni został opracowany system kształcenia obcokrajowców, w tym nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Absolwentmi Akademii

W marcu 2015 roku Instytut Polski w Sankt Petersburgu zaingurował cykl spotkań poświęconych Rokowi Polskiego Teatru. Tematem pierwszego spotkania w Petersburskim Państwowym Teatrze Interierowym było życie i twórczość jednego z największych indywidualistów 20-lecia międzywojennego, artysty, malarza, dramaturga i filozofa Stanisława